OFEROWANE USŁUGI

Oferujemy

kompleksowe wsparcie

Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu na rynek produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz kosmetyków. Naszym partnerom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pełnego procesu produkcji nowego wyrobu – zaczynając od pomysłu, a kończąc na gotowym produkcie i jego wsparciu marketingowym oraz sprzedażowym.

 

Na pierwszym etapie współpracy z naszymi partnerami – opracowania produktu – świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • analizę rynku

 • opracowanie receptury nowego produktu

 • zdefiniowanie cech wyróżniających nowy produkt spośród dostępnych obecnie na rynku

 • dobór odpowiednich składników i technologii

 • dobór formatu nowego produktu i opakowania

 • dobór i weryfikację dostawców

 • opracowanie szaty graficznej wraz z propozycjami nazwy i logotypu

 • opracowanie szczegółowego oznakowania produktu, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi

 • przygotowanie prototypów i przeprowadzenie badań konsumenckich potwierdzających pozytywny odbiór nowego produktu przez jego potencjalnych nabywców

 • monitorowanie badań stabilności i innych badań prototypu produktu

 • opracowanie pełnej dokumentacji produktu, zgodnej z wymogami dla danej kategorii wyrobu.

 

Produkcja nowego wyrobu, niezależnie, czy jest to produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety czy kosmetyk, odbywa się zgodnie ze standardami obowiązującymi w sektorze farmaceutycznym i przy zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego i najnowszych technologii.

Poza monitorowaniem procesu produkcji oferujemy także naszym partnerom usługi związane z rejestracją nowego produktu, w sposób zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej. Nasz Dział Rejestracji zajmuje się na bieżąco monitorowaniem wszelkich regulacji prawnych i doradzaniem naszym partnerom w zakresie dostosowania nowych lub istniejących na rynku produktów do planowanych zmian legislacyjnych.

 

Na życzenie naszych partnerów przygotowujemy strategię wprowadzenia nowego produktu na rynek, rekomendując:

 • działania w zakresie wsparcia marketingowego wraz z propozycją komunikatów marketingowych skierowane do docelowego odbiorcy

 • działania w zakresie wsparcia sprzedażowego, obejmujące czynności skierowane do bezpośrednich klientów (np. hurtowni, sieci aptek, właścicieli sklepów kosmetycznych)

 • dobór kanałów dystrybucji z uwzględnieniem szacowanego kosztu dotarcia

 • optymalny poziom cenowy dla nowego produktu, akceptowalny dla docelowego odbiorcy i jednocześnie gwarantujący oczekiwaną przez partnera marżę oraz właściwy wizerunek marki.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą:

Noris Pharma AG - Nasze usługi

NORIS Pharma AG

Gutenbergstrasse 1

CH-8002 Zürich, Switzerland

e-mail: norispharma@norispharma.com

Informacja naukowa w Polsce

 

NORIS Polska sp. z o.o.

ul. Wołoska 22

02-675 Warsaw, Poland

e-mail: biuro@norispolska.pl

tel: 22 646 22 77

NIP: 5213150424

KRS: 0000014225

REGON: 017303859