top of page

JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Stawiamy na

najwyższą jakość

W naszej codziennej pracy dbamy o każdy najdrobniejszy szczegół, a wszystkie zadania wykonujemy z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi standardami.

 

Specjalnie szkoleni audytorzy wewnętrzni na bieżąco sprawują nadzór nad codziennym spełnianiem wymagań wynikających z wdrożonych systemów jakości, które obowiązują w całej firmie i są stale udoskonalane. Dodatkowo, systematycznie korzystamy z zewnętrznych firm audytorskich, które weryfikują poprawność naszej pracy i całego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Nasze wyroby są produkowane zgodnie z wszelkimi wymaganiami GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania), a to oznacza, że dbamy o ich jakość na każdym etapie: poczynając od prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem, przez proces jego wytwarzania, konfekcjonowania, magazynowania, transportu, kończąc na codziennej obsłudze klientów.

 

Współpracujemy jedynie z certyfikowanymi dostawcami, od których pozyskujemy najwyższej jakości surowce. Nie ograniczamy się jednak do bazowania na certyfikatach dostarczanych przez dostawców, lecz sami także weryfikujemy jakość i czystość materiałów wejściowych i opakowań użytych do procesu produkcyjnego.

 

W ocenie jakości surowców oraz gotowych produktów korzystamy z laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę kontrolno-pomiarową, którą obsługują wysoce wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

 

Nasze wyroby poddawane są testom stabilności w celu zapewnienia ich niezmiennej jakości przez cały okres deklarowanej przydatności do użycia. Wszelkie uwagi zgłaszane przez naszych klientów biznesowych oraz konsumentów i pacjentów są rejestrowane i szczegółowo analizowane, zgodnie z procedurami obowiązującymi dla produktów farmaceutycznych, niezależnie od tego, czy dotyczą one leków, wyrobów medycznych czy suplementów diety lub kosmetyków.

Noris Pharma AG - Stawiamy na najwyższą jakość

SKŁADY

Optymalny dobór składników

Naszą działalność opieramy na wieloletnich badaniach i doświadczeniu zespołu chemików, biologów, farmaceutów i lekarzy. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i instytutami badawczymi. Chcemy, aby nasze wyroby cechowała najwyższa jakość.

SUROWCE

Składniki najwyższej jakości

Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy są w stanie spełnić nasze wysokie wymagania jakościowe. Zasada ta obowiązuje nie tylko dla składników aktywnych, ale także dla substancji pomocniczych oraz opakowań.

PRODUKCJA

Wysoka jakość wytwarzania

Przestrzegamy międzynarodowych standardów dobrych praktyk produkcyjnych (GMP). GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji, w tym standardowe procedury operacyjne, ale także zarządzanie personelem i jego ustawiczne szkolenie oraz zarządzanie środkami trwałymi, w tym konserwację sprzętu i obsługę materiałów.

bottom of page